ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 
ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

21ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΕΣΣΑΣ (2009)
7ο ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΕΣΣΑΣ (2009)

Αρ. πρωτ.:12/11-3-2009

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Η Τοπική Επιτροπή Σκακιστικών Σωματείων Ανατολικής Στερεάς προκηρύσσει την τελική φάση (Περιφερειακοί Αγώνες Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας) του 21ου Ατομικού Σχολικού Πρωταθλήματος και του 7ου Ομαδικού Σχολικού Πρωταθλήματος για το 2009.
2. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ: Τους αγώνες διοργανώνουν η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία, η Τοπική Επιτροπή Σκακιστικών Σωματείων Ανατολικής Στερεάς και ο Σκακιστικός Όμιλος Λαμίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ:
Το περιφερειακό πρωτάθλημα θα διεξαχθεί Σάββατο 21 Μαρτίου 2009 και το Ομαδικό και Κυριακή 22 Μαρτίου 2009 το Ατομικό, στο 2ο Γυμνάσιο Λαμίας (έναντι Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας) στην Λαμία.

Δικαίωμα συμμετοχής στο ατομικό πρωτάθλημα έχουν οι μαθητές και μαθήτριες των Νηπιαγωγείων, των Δημοτικών Σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων, Δημοσίων και Ιδιωτικών των νομών Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας που έπαιξαν και προκρίθηκαν στην Προκριματική φάση του 21ου Ατομικού Σχολικού Πρωταθλήματος (Νομαρχιακά). Δικαιούνται επίσης συμμετοχή στο ατομικό και όσοι δεν προκρίθηκαν στο ατομικό, αλλά αγωνίστηκαν στα προκριματικά (Νομαρχιακά) του 7ου Πανελλήνιου Ομαδικού Σχολικού Πρωταθλήματος και προκρίθηκαν με την ομάδα του σχολείου τους.

Εάν κάποιος Μαθητής-τρια που προκρίθηκε στο Ατομικό, συμμετείχε και σε ομάδα η οποία προκρίθηκε στο Ομαδικό τότε, δεν μπορεί να μεταβιβάσει τη πρόκρισή του στο Ατομικό σε άλλο Μαθητή-τρια.

Στο ομαδικό πρωτάθλημα δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ομάδες των Δημοτικών Σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων, Δημοσίων και Ιδιωτικών των νομών Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας, που έπαιξαν και προκρίθηκαν στην Προκριματική φάση του 7ου Ομαδικού Σχολικού Πρωταθλήματος (Νομαρχιακά).
4. ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ:

1) ΑΤΟΜΙΚΟ:

Προκρίνονται οι τρείς πρώτοι-ες μαθητές-τριες της γενικής κατάταξης ανά κατηγορία, συνολικά τριάντα τρείς (33) προκρινόμενοι-μενες, με τη προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ (8) μαθήτριες στο σύνολο των προκρινόμενων.

Εάν δεν υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ (8) μαθήτριες στο σύνολο των προκρινόμενων, τότε προκρίνονται και μέχρι να συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός των οκτώ (8), οι μαθήτριες με τα παρακάτω κριτήρια κατά προτεραιότητα ως εξής:

Α) Βαθμοί,

Β) Θέση,

Γ) Μικρότερη ηλικιακά κατηγορία.

Δεν θα προκριθούν οι μαθητές τη θέση των οποίων κατέλαβαν οι μαθήτριες.

Παράδειγμα 1: Μετά τη διεξαγωγή των αγώνων τα αποτελέσματα ήταν τα ακόλουθα:

ΘΕΣΕΙΣ 1-3

Μαθητές (3)

Νηπιαγωγείων

Μαθητές (2) - Μαθήτριες (1)

Α' Τάξης Δημοτικών Σχολείων

Μαθητές (2) - Μαθήτριες (1)

Β' Τάξης Δημοτικών Σχολείων

Μαθήτριες (3)

Γ' Τάξης Δημοτικών Σχολείων

Μαθητές (3)

Δ' Τάξης Δημοτικών Σχολείων

Μαθητές (2) - Μαθήτριες (1)

Ε' Τάξης Δημοτικών Σχολείων

Μαθητές (3)

ΣΤ' Τάξης Δημοτικών Σχολείων

Μαθητές (3)

Α' Γυμνασίου

Μαθητές (3)

Β' Γυμνασίου

Μαθητές (3)

Γ' Γυμνασίου

Μαθητές (3)

Λυκείων

ΣΥΝΟΛΟ: Μαθητές (27) - Μαθήτριες (6)

Βάσει αποτελεσμάτων προκρίθηκαν: Μαθητές (27) - Μαθήτριες (6).

Επειδή όμως το ελάχιστο όριο για τις Μαθήτριες είναι (8), τότε με βάσει τα παραπάνω κριτήρια θα προκριθούν άλλες δύο μαθήτριες από οποιαδήποτε κατηγορία καταλαμβάνοντας τις θέσεις των αντίστοιχων μαθητών και με τη δέσμευση υποχρεωτικά (3) Μαθητές - Μαθήτριες ανά κατηγορία, δηλαδή δεν θα ισχύουν τα παραπάνω κριτήρια για τη Γ' Τάξη Δημοτικού Σχολείου όπου βάσει του παραδείγματος προκρίθηκαν (3) Μαθήτριες.

Παράδειγμα 2: Μετά τη διεξαγωγή των αγώνων τα αποτελέσματα ήταν τα ακόλουθα:

ΘΕΣΕΙΣ 1-3

Μαθητές (3)

Νηπιαγωγείων

Μαθητές (1) - Μαθήτριες (2)

Α' Τάξης Δημοτικών Σχολείων

Μαθητές (2) - Μαθήτριες (1)

Β' Τάξης Δημοτικών Σχολείων

Μαθήτριες (3)

Γ' Τάξης Δημοτικών Σχολείων

Μαθητές (3)

Δ' Τάξης Δημοτικών Σχολείων

Μαθητές (2) - Μαθήτριες (1)

Ε' Τάξης Δημοτικών Σχολείων

Μαθητές (3)

ΣΤ' Τάξης Δημοτικών Σχολείων

Μαθητές (3)

Α' Γυμνασίου

Μαθητές (3)

Β' Γυμνασίου

Μαθητές (3)

Γ' Γυμνασίου

Μαθητές (1) - Μαθήτριες (2)

Λυκείων

ΣΥΝΟΛΟ: Μαθητές (24) - Μαθήτριες (9)

Προκρίνονται: Μαθητές (24) - Μαθήτριες (9).

Στη περίπτωση που κάποιος Μαθητής-τρια δε δηλώσει συμμετοχή, δικαιούται τη θέση ο/η επόμενος/η, με τη προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζει 1)τους ήδη προκρινόμενους και 2) δεν υπερβαίνει η συμμετοχή του/της τις τρείς (3) προκρίσεις ανά κατηγορία, διαφορετικά προκρίνεται ο επόμενος/η που καλύπτει τις παραπάνω προϋποθέσεις.

 

2) ΟΜΑΔΙΚΟ:

Οι δύο πρώτες ομάδες κατηγορίας Δημοτικού, η πρώτη ομάδα της κατηγορίας Γυμνασίου και η πρώτη ομάδα της κατηγορίας Λυκείου προκρίνονται στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες (Τελική φάση ΕΣΟ).

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:

 

Α) ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ: Θα διεξαχθεί σε τρεις ομίλους: 1 όμιλος Πρωτοβάθμιας (Δημοτικά) και 2 όμιλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Λύκεια) με Ελβετικό σύστημα 6 γύρων. Προϋπόθεση για τη δημιουργία ομίλου Λυκείων είναι η συμμετοχή τουλάχιστον 3 ομάδων (πουλ διπλών συναντήσεων). Σε αντίθετη περίπτωση και με απόφαση του Διευθυντή Αγώνων και του Επικεφαλής Διαιτητή θα γίνει ενιαίος όμιλος για Γυμνάσια και Λύκεια (σε αυτή την περίπτωση θα ισχύσει ξεχωριστή κατάταξη και βραβεύσεις). Ο Διευθυντής των Αγώνων σε συνεννόηση με τον επικεφαλής διαιτητή μπορεί να αλλάξει το σύστημα των αγώνων ανάλογα με τον τελικό αριθμό των συμμετοχών.

Β) ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ: Οι αγωνιζόμενοι θα χωριστούν σε ομίλους κατά τάξη και θα αγωνιστούν με Ελβετικό σύστημα 7 γύρων. Η αρχική κατάταξη στους ομίλους θα γίνει με αλφαβητική σειρά για Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια ενώ στα Λύκεια σύμφωνα με τα εθνικά ΕΛΟ της 1.1.2009. Σε περίπτωση μικρού αριθμού συμμετεχόντων (λιγότερες από 20) μπορεί να διεξαχθούν λιγότεροι γύροι ή και συναντήσεις πουλ. Οι αγώνες θα γίνουν στις εξής 11 κατηγορίες:

1.

Μαθητές-Μαθήτριες

Νηπιαγωγείων

2.

Μαθητές-Μαθήτριες

Α' Τάξης Δημοτικών Σχολείων

3.

Μαθητές-Μαθήτριες

Β' Τάξης Δημοτικών Σχολείων

4.

Μαθητές-Μαθήτριες

Γ' Τάξης Δημοτικών Σχολείων

5.

Μαθητές-Μαθήτριες

Δ' Τάξης Δημοτικών Σχολείων

6.

Μαθητές-Μαθήτριες

Ε' Τάξης Δημοτικών Σχολείων

7.

Μαθητές-Μαθήτριες

ΣΤ' Τάξης Δημοτικών Σχολείων

8.

Μαθητές-Μαθήτριες

Α' Γυμνασίου

9.

Μαθητές-Μαθήτριες

Β' Γυμνασίου

10.

Μαθητές-Μαθήτριες

Γ' Γυμνασίου

11.

Μαθητές-Μαθήτριες

Λυκείων

 

6. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ:
Οι αγώνες στο Ομαδικό Πρωτάθλημα και στο Ατομικό Πρωτάθλημα θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικά χρονόμετρα και χρόνο σκέψης για κάθε αθλητή, 15 λεπτά για την ολοκλήρωση της παρτίδας. Επιπλέον, από την πρώτη κίνηση και για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο αθλητής, παίρνει ακόμη δέκα δευτερόλεπτα (10") χρόνου σκέψης.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ:


Α) ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ: Οι τελικοί αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα :

Σάββατο

21 Μαρτίου 2009

Εγγραφές

09:00 - 09:50

Σάββατο

21 Μαρτίου 2009

Τελετή Έναρξης

10:00

Σάββατο

21 Μαρτίου 2009

1ος -6ος Γύρος

Έναρξη 10:15

Β) ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ: Οι τελικοί αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα :

Κυριακή

22 Μαρτίου 2009

Εγγραφές

09:00 - 09:50

Κυριακή

22 Μαρτίου 2009

Τελετή Έναρξης

10:00

Κυριακή

22 Μαρτίου 2009

1ος - 7ος Γύρος

Έναρξη 10:15

 

Η οριστική επιβεβαίωση των συμμετοχών για το Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων το Σάββατο 21 Απριλίου, ώρα 09:00 - 09:50 και για το Ομαδικό Σχολικό Πρωτάθλημα την Κυριακή 22 Απριλίου, ώρα 09:00 - 09:50.

8. ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: Θα ισχύσουν κατά σειρά τα ακόλουθα κριτήρια άρσης ισοβαθμίας:
Α) Για το ομαδικό πρωτάθλημα: Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα κριτήρια κατάταξης των ομάδων είναι κατά σειρά :
(α). Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισοβάθμων (βαθμοί, πόντοι, εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους).
(β). Το σύνολο των πόντων σε όλους τους αγώνες.
(γ). Το σύνολο των πόντων κατά σειρά στη 1η σκακιέρα, στη 2η, κ.ο.κ

Β) Για το ατομικό πρωτάθλημα:
Για ελβετικό σύστημα
(α). Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισοβάθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους).

(β). Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας (και τα κριτήρια άρσης της).
(γ). Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθμοί αντιπάλων).
(δ). Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).

Για κυκλικό σύστημα (round robin)
(α). Το σύστημα Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).
(β). Αριθμός νικών (προηγείται ο σκακιστής-τρια με τις περισσότερες νίκες).
(γ). Κατάταξη βαθμών του τουρνουά μεταξύ των ισόβαθμων (τα μεταξύ τους αποτελέσματα).9. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ-ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ

 

10. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ: Οι Διαιτητές θα οριστούν από την Τ.Ε.Δ.

11. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: Η Επιτροπή Ενστάσεων θα ορισθεί με συμπληρωματική προκήρυξη από τη ΤΕΣΣΑΣ.


12. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ:
Θα βραβευτούν στο ατομικό οι τρείς πρώτοι μαθητές και οι τρείς πρώτες μαθήτριες ανά κατηγορία και στο ομαδικό οι τρείς πρώτες ομάδες ανά κατηγορία.

Στη περίπτωση που μία Μαθήτρια καταλάβει μια εκ των τριών θέσεων στη γενική κατάταξη, βραβεύεται και για τις δύο διακρίσεις.


13. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: Η σύνθεση των ομάδων θα είναι 4μελής (+2 αναπληρωματικοί) με υποχρεωτική συμμετοχή 1 τουλάχιστον κοριτσιού στην 4η σκακιέρα. Οι ομάδες με την έναρξη των αγώνων θα δηλώσουν τη βασική σύνθεσή τους (αποτελούμενη από 4 μέλη και 2 αναπληρωματικά), με μοναδικό περιορισμό τη συμμετοχή μαθήτριας στην 4η σκακιέρα. Η σειρά των σκακιέρων στη βασική σύνθεση δεν αλλάζει και ισχύει για όλο το πρωτάθλημα.

 

Κάθε ομάδα υποχρεούται να προσκομίσει, πριν την έναρξη των αγώνων, στον επικεφαλής διαιτητή, βεβαίωση του σχολείου ότι όλα τα μέλη της είναι μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου.

14. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Τα Σωματεία της ΤΕΣΣΑΣ πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να δηλώσουν τη συμμετοχή όλων των σκακιστών και σκακιστριών της περιοχής τους μέχρι και την Τετάρτη 18η Μαρτίου 2009 στον Γραμματέα της ΤΕΣΣΑΣ στο e-mail : xemifarm@lam.forthnet.gr.
Στο έντυπο δήλωσης συμμετοχής θα πρέπει να συμπεριληφθούν:

1) οι σκακιστές και σκακίστριες που προκρίθηκαν από τα ατομικά πρωταθλήματα των περιοχών τους,
2) oι σκακιστές και σκακίστριες που δικαιούνται απευθείας συμμετοχή στους τελικούς αγώνες,
3) όσοι έχουν προκριθεί με τις ομάδες τους στο ομαδικό πρωτάθλημα

Διευκρινίζεται ότι οι τα Σωματεία είναι υπεύθυνοι για το έλεγχο του δικαιώματος και τη δήλωση συμμετοχής των μαθητών που προκρίνονται από το ομαδικό στο ατομικό σύμφωνα με όσα ρητά ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας προκήρυξης.

15. Την ευθύνη μεταφοράς και φύλαξης των μαθητών-τριών στο χώρο των αγώνων, φέρουν οι γονείς και οι συνοδοί αυτών.

16. ΓΕΝΙΚΑ: Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη ή από τους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ, αρμόδια είναι η διεύθυνση των αγώνων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   

ΣΠΥΡΟΣ ΖΑΝΝΙΑΣ

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

12/3/2009
Σπόνσορες